Om ResMed

ResMed (NYSE: RMD, ASX: RMD), ett världsledande anslutet hälsoföretag med mer än 5 miljoner molnanslutna enheter för daglig fjärrövervakning av  patienter, förändrar liv med varje andetag. Deras prisbelönta enheter och programvarulösningar hjälper till att behandla sömnapné, kronisk obstruktiv lungsjukdom och andra andningsproblem. Deras team på 6000 medlemmar strävar efter att förbättra patienternas livskvalitet, minska den kroniska sjukdommens inverkan och spara in på sjukvårdskostnader i mer än 120 länder.